UniHack: Oceněné týmy

UniHack, první český studentský online hackathon v historii, je za námi. Tři dny intenzivní práce, Red Bully-poháněné sprinty, ad hoc telefonáty, fotky kávy posílané na Slack, a plno nových nápadů.

Jak už to tak bývá, vítězi nemohou být všichni. Je nám ctí Vám představit ty nejlepší v jednotlivých kategoriích:

Celkový vítěz

Tvůrčitelé

by team MlyKo

Tvůrčitelé je webová platforma sdružující učitele, kteří mají vůli dělat věci jinak. Většina projektů se doposud soustředila na materiály a pracovní listy pro výuku, ale opomíjel se ten nejdůležitější faktor pro změnu výuky – učitel. Jedná se o učitelskou sociální síť, která slouží učitelům pro sdílení inspirace, zkušeností, postupů a využívání nástrojů.  

Co je na tom unikátního? Soustředíme se na budování osobností, v podstatě influencerů, v prostředí učitelů. Narozdíl od dumy.cz, který se soustředí jen na sdílení digitálních materiálů (Vkladatelů).

Profily Tvůrčitelů jsou validovány interakcemi mezi učiteli, komentáři a hodnoceními. Uživatel si zároveň může vybrat, jestli chce být aktivní tvůrce obsahu nebo jen čerpat inspiraci od ostatních.

Cena FIT ČVUT

Pošli Testy

by team Československo na Taiwanu

Naše řešení je webová aplikace poslitesty.cz, kterou uživatelé mohou použít nebo také stáhnout a upravit podle svých představ. Aplikace je totiž uveřejněná pod svobodnou licencí. Máme vymyšlené dvě řešení problémů. Jeden je specifický pro velké skupinové testy na VŠ a druhý je zaměřen pro základní a střední školy.

První přístup, na který jsme se zaměřili, je ten od Karla Kloudy. Aplikace už teď umí po nahrání pdf ho upravit tak, aby obsahovalo speciální námi navrženou strukturu. Student si vyplní svůj číselný identifikátor – např. číslo ISIC nebo pořadí v třídní knize do speciálních bublin. Po vyhodnocení testu pak vyučující ještě vyplní do stejné struktury počet bodů a známku studenta. Jakmile vyučující naskenuje nebo případně vyfotí na svůj telefon (máme to otestované), tak nahraje tento soubor (resp. soubory) do naší aplikace. Pomocí metod digitálního zpracování obrazu ORM se pak vyhledá naše speciální struktura hlavičky. Velké pdf se rozdělí do jednotlivých pdf souborů podle studentů a zároveň se vygeneruje tabulka s číslem studenta, (jménem, emailem,)  známkou a body z testu nebo domácího úkolu. Soubory se zazipují a stáhnou uživateli.

Druhý přístup je pro menší třídy. Učitel zadá do systému test a tabulku se jmény studentů a popř. jejich e-mailovými adresami. Aplikace poté vygeneruje PDF pro každého studenta (nebo jedno pdf se všemi studenty). Na jednotlivé testy se vygeneruje jméno studenta a QR kódy, které obsahují už zašifrované informace o studentech. Další informace o testu/DÚ by si časem i vyučující mohl zvolit v nabídce aplikace. Jakmile učitel rozdá testy, studenti už nemusí vyplňovat tu speciální strukturu. Informaci si vysosáme už z QR kódů. Přínosem je, že po naskenování a nahrání do naší aplikace se vygeneruje úplně stejná tabulka jako v předchozím případě i s rozdělenými soubory v zipu.

Pokud už máme emailové adresy studentů, tak je aplikace může opravené zadání poslat do jejich emailových schránek. Takto učitel dokonce může rovnou poslat i zadání svým studentům. Student pak má obratem přehled o tom, co měl v písemce špatně a nemusí čekat několik dní, než bude ve škole znovu ten předmět a dozví se řešení testů k zadání, které už dávno stihnul zapomenout.

Cena Operátora ICT

GreenPlace

by team GreenTeam

Pokud se město chce dozvědět, zda jsou stromy v jeho péči zdravé, musí je pravidelně monitorovat odborní dendrologové. Těmi ale většinou města nedisponují, a tak je zeleň pouze v péči arboristů, kteří umí stromy ošetřit, ale není v jejich silách strategicky údržbu plánovat, ani k tomu nemají data. Důsledkem toho nově vysazené stromy často usychají a město postupně přichází o potřebnou zeleň a místo údržby pouze hasí požáry. To je finančně náročné.

GreenPlace (GP) je aplikace, která je součástí platformy umožňující efektivní správu zeleně se zapojením veřejnosti. Kdokoliv může pomocí GP vyfotit strom, fotka se odešle a umělá inteligence (AI) vyhodnotí stav stromu. Informace jsou zaznamenány do systému, kdy město nebo jiný vlastník může řešit opatření a odborná ošetření arboristy. Unikátní je zapojení otevřených dat s využitím AI, která efektivně rozloží vytížení a operativnost osob pečujících o městskou zeleň a současně dá městské části do rukou nástroj pro její efektivní správu.

Vzdělávání pro budoucnost

Tvůrčitelé

by team MlyKo

Tvůrčitelé je webová platforma sdružující učitele, kteří mají vůli dělat věci jinak. Většina projektů se doposud soustředila na materiály a pracovní listy pro výuku, ale opomíjel se ten nejdůležitější faktor pro změnu výuky – učitel. Jedná se o učitelskou sociální síť, která slouží učitelům pro sdílení inspirace, zkušeností, postupů a využívání nástrojů.  

Co je na tom unikátního? Soustředíme se na budování osobností, v podstatě influencerů, v prostředí učitelů. Narozdíl od dumy.cz, který se soustředí jen na sdílení digitálních materiálů (Vkladatelů).

Profily Tvůrčitelů jsou validovány interakcemi mezi učiteli, komentáři a hodnoceními. Uživatel si zároveň může vybrat, jestli chce být aktivní tvůrce obsahu nebo jen čerpat inspiraci od ostatních.

Město sloužící lidem

GreenPlace

by team GreenTeam

Pokud se město chce dozvědět, zda jsou stromy v jeho péči zdravé, musí je pravidelně monitorovat odborní dendrologové. Těmi ale většinou města nedisponují, a tak je zeleň pouze v péči arboristů, kteří umí stromy ošetřit, ale není v jejich silách strategicky údržbu plánovat, ani k tomu nemají data. Důsledkem toho nově vysazené stromy často usychají a město postupně přichází o potřebnou zeleň a místo údržby pouze hasí požáry. To je finančně náročné.

GreenPlace (GP) je aplikace, která je součástí platformy umožňující efektivní správu zeleně se zapojením veřejnosti. Kdokoliv může pomocí GP vyfotit strom, fotka se odešle a umělá inteligence (AI) vyhodnotí stav stromu. Informace jsou zaznamenány do systému, kdy město nebo jiný vlastník může řešit opatření a odborná ošetření arboristy. Unikátní je zapojení otevřených dat s využitím AI, která efektivně rozloží vytížení a operativnost osob pečujících o městskou zeleň a současně dá městské části do rukou nástroj pro její efektivní správu.

AI a využití potenciálu dat

IntellEdu

by team tempname

Our service aims to create a personalized list of learning resources you already have available tailored for each and every one of your employees or community members. The unique value-added is that it enables natural exploration of already existing content that might otherwise be ignored and forgotten.

To the best of our knowledge, there’s nothing quite like this widely used on the market. The closest competitors would be word of mouth - which doesn’t scale even for slightly larger communities, hand-prepared lists of resources which go out of date, are tedious to create, and by definition can hardly be personalized and thus also generally don’t scale either, and secondary word of mouth through professional social networks such as yammer, facebook workspace, or slack. The issue with the last one is that they require someone else to talk about the resources that are then recommended first, and for the chat about them to become somehow popular. And generally are focused on solving slightly different issues and their unfocused nature shows.

In contrast to them, our service would have one goal, and one goal only. To surface your existing library of educational resources - however and wherever it is stored - in a personalized way for each of your employees or community member and all that in a fully automatic and thus perfectly scalable fashion.

Chytřejší zdravotnictví

potrebujulekare.cz

by team Discoveráci

Na našem řešení je jedinečné to, že profitují všechny tři strany- pacienti, lékaři a farmaceutické firmy. Pacienti mají rychlý a snadný přehled o specialistech v oboru podle daných filtrů. Lékaři vyřeší volné ambulance, popř. přeplněné telefonní linky. Pomoc to bude znamenat i všeobecným lékařům, kteří musí za starší pacienty hledat specialisty sami. Farmaceutické firmy mohou použít web pro svoji propagaci, zároveň tím získají přehled o využívanosti jednotlivých diagnostických přístrojů a zaplněnosti ordinací, což mohou využít pro svoje business strategie. Dalším pozitivním faktorem je to, že ochrana osobních dat je potřeba minimální. Důležité je také zmínit, že lékař není tímto projektem opět posouván do role úředníka, údaje vyplňují farmaceutické firmy (popř. Pacienti mohou sami navrhnout u jednotlivých profilů čekací doby).

Cena účastníků

Tvůrčitelé

by team MlyKo

Tvůrčitelé je webová platforma sdružující učitele, kteří mají vůli dělat věci jinak. Většina projektů se doposud soustředila na materiály a pracovní listy pro výuku, ale opomíjel se ten nejdůležitější faktor pro změnu výuky – učitel. Jedná se o učitelskou sociální síť, která slouží učitelům pro sdílení inspirace, zkušeností, postupů a využívání nástrojů.  

Co je na tom unikátního? Soustředíme se na budování osobností, v podstatě influencerů, v prostředí učitelů. Narozdíl od dumy.cz, který se soustředí jen na sdílení digitálních materiálů (Vkladatelů).

Profily Tvůrčitelů jsou validovány interakcemi mezi učiteli, komentáři a hodnoceními. Uživatel si zároveň může vybrat, jestli chce být aktivní tvůrce obsahu nebo jen čerpat inspiraci od ostatních.

Pošli Testy

by team Československo na Taiwanu

Naše řešení je webová aplikace poslitesty.cz, kterou uživatelé mohou použít nebo také stáhnout a upravit podle svých představ. Aplikace je totiž uveřejněná pod svobodnou licencí. Máme vymyšlené dvě řešení problémů. Jeden je specifický pro velké skupinové testy na VŠ a druhý je zaměřen pro základní a střední školy.

První přístup, na který jsme se zaměřili, je ten od Karla Kloudy. Aplikace už teď umí po nahrání pdf ho upravit tak, aby obsahovalo speciální námi navrženou strukturu. Student si vyplní svůj číselný identifikátor – např. číslo ISIC nebo pořadí v třídní knize do speciálních bublin. Po vyhodnocení testu pak vyučující ještě vyplní do stejné struktury počet bodů a známku studenta. Jakmile vyučující naskenuje nebo případně vyfotí na svůj telefon (máme to otestované), tak nahraje tento soubor (resp. soubory) do naší aplikace. Pomocí metod digitálního zpracování obrazu ORM se pak vyhledá naše speciální struktura hlavičky. Velké pdf se rozdělí do jednotlivých pdf souborů podle studentů a zároveň se vygeneruje tabulka s číslem studenta, (jménem, emailem,)  známkou a body z testu nebo domácího úkolu. Soubory se zazipují a stáhnou uživateli.

Druhý přístup je pro menší třídy. Učitel zadá do systému test a tabulku se jmény studentů a popř. jejich e-mailovými adresami. Aplikace poté vygeneruje PDF pro každého studenta (nebo jedno pdf se všemi studenty). Na jednotlivé testy se vygeneruje jméno studenta a QR kódy, které obsahují už zašifrované informace o studentech. Další informace o testu/DÚ by si časem i vyučující mohl zvolit v nabídce aplikace. Jakmile učitel rozdá testy, studenti už nemusí vyplňovat tu speciální strukturu. Informaci si vysosáme už z QR kódů. Přínosem je, že po naskenování a nahrání do naší aplikace se vygeneruje úplně stejná tabulka jako v předchozím případě i s rozdělenými soubory v zipu.

Pokud už máme emailové adresy studentů, tak je aplikace může opravené zadání poslat do jejich emailových schránek. Takto učitel dokonce může rovnou poslat i zadání svým studentům. Student pak má obratem přehled o tom, co měl v písemce špatně a nemusí čekat několik dní, než bude ve škole znovu ten předmět a dozví se řešení testů k zadání, které už dávno stihnul zapomenout.

cena LEGO® o nejoriginálnější fotku UniHacku

Československo na Taiwanu

Inter Edu

Ceny

Celkový vítěz
30 000 Kč

Vítězný tým v každém tématu obdržel
10 000 Kč
3000 Kč na jízdy s Uniqway
15 000 Kč na právní konzultace od Mavericks

cena Operátora ICT
15 000 Kč

cena Fakulty informačních technologií ČVUT
30 000 Kč

cena LEGO® o nejoriginálnější fotku UniHacku

Všem vítězům gratulujeme
a přejeme hodně budoucích úspěchů s jejich projekty.